25/05 2018 Despre modul în care procesăm datele personale ale cursanților noștri

Death Stock redim

Ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentulului european 2016/679 (GDPR) în data de 25 mai, vă informăm cu privire la modul în care sunt procesate datele cu caracter personal ale cursanților noștri actuali și viitori:

1. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
Datele furnizate de cursanți, respectiv numele, prenumele sau numele societății, sediul/domiciliul, datele de înregistrare/seria și numărul cărții de identitate, respectiv codul numeric personal, adresa de e-mail, sunt utilizate de societatea Fala Português SRL., respectiv Asociația Fala Português!, în scopul îndeplinirii următoarelor servicii:
– asigurarea executării contractului semnat între cursanți și Fala Português SRL., respectiv Asociația Fala Português!;
– emiterea facturilor fiscale de către Fala Português SRL, ., respectiv Asociația Fala Português!, aferente serviciilor prestate;
– transmiterea materialelor de curs, în format electronic, la adresa de e-mail indicată de cursanți;
– transmiterea formularului de satisfacție cu privire la calitatea cursului la final de modul;
– transmiterea de informații privitoare la evenimentele cu caracter cultural și educativ organizate de Fala Português SRL prin Asociația Fala Português!.

2. Modalități de prelucrare a datelor cu caracter personal
Datele sunt prelucrate cu ajutorul unor sisteme manuale și automatizate, pentru emiterea facturilor și redactarea contractului de prestări servicii, pe suport de hârtie și/sau cu ajutorul mijloacelor electronice sau automatizate, prin modalități și proceduri strict necesare urmăririi finalităților mai sus descrise, fiind exclusă orice operațiune de difuzare a datelor.

3. Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal
– Datele sunt prelucrate strict pe perioada de valabilitate a contractului semnat între cursanți și Fala Português SRL, respectiv Asociația Fala Português!. Ulterior expirării termenului de valabilitate, contractul, în format electronic, este șters din baza de date a Fala Português SRL, respectiv a Asociației Fala Português!. Contractul, pe suport hârtie, este arhivat pe perioada prevăzută legal. Factura în format electronic și pe hârtie este arhivată în termenul legal prevăzut.
– În cazul în care doriți să primiți în continuare informații cu privire la cursurile și activitățile organizate de Fala Português SRL, ., respectiv Asociația Fala Português!, va trebui să comunicați acest fapt, în scris, la contact@falaportugues.ro.

4. Drepturi ale părții interesate
Referitor la prezenta prelucrare a datelor, cursanții pot exercita o serie de drepturi specifice, printre care dreptul de a solicita în orice moment confirmarea existenței sau inexistenței datelor personale, punerea lor la dispoziție în formă inteligibilă; dreptul de a cunoaște originea datelor, precum și criteriile și scopurile pe care se bazează prelucrarea respectivă; dreptul de a obține anularea, blocarea datelor prelucrate în urma încălcării legii, precum și actualizarea, rectificarea sau, dacă sunteți interesați, integrarea datelor; dreptul de a vă opune, din motive legitime, prelucrării respective.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă veți putea adresa Administratorului Fala Português SRL, Cristina Nițu, la adresa de e-mail contact@falaportugues.ro.